การถ่ายพยาธิ ให้สุนัขอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องจำเป็น - ไซบีเรียน

การถ่ายพยาธิ ให้สุนัขอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องจำเป็น

การถ่ายพยาธิให้สุนัขไซบีเรียนเป็นเรื่องจำเป็นพยาธิที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่ พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด และพยาธิแส้ม้า

เราควรถ่ายพยาธิบ่อยแค่ไหน

เราควรจะถ่ายพยาธิสุนัขด้วยยาที่ผลิต โดยบริษัทที่เชื่อถือได้ทุก 3 เดือน แต่ถ้าเป็นลูกสุนัข ก็ควรต้อง ถ่ายพยาธิบ่อยกว่าสุนัขโต คือถ่ายทุกสัปดาห์
จนอายุได้ 12 สัปดาห์ แล้วถ่ายทุกเดือนจนมีอายุได้ 6 เดือน

วิธีป้องกันที่ดีคือ เรื่องความสะอาด และทำการถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอ ด้วยยาที่ครอบคลุม พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ และพยาธิแส้ม้า

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *