ประวัติความเป็นมา ไซบีเรียน ฮัสกี้

ประวัติความเป็นมา ไซบีเรียน ฮัสกี้

มีถิ่นกำเนิดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียอยู่ในรัสเซีย เป็นสุนัขที่มีความอดทนต่อสภาพอากาศที่หนาวจัด เป็นสุนัขที่มีความสำคัญในการดำรงชีพและวัฒนธรรมของคนแทบนั้นมีการอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ชนเผ่าที่เริ่มแรกที่ได้นำมาใช้ประโยชน์คือ เผ่าชุคชิ เนื่องจากเป็นสุนัขที่ไว้ลากเลื่อนเพื่อการเดินทางและเพื่อขนส่งสิ้นค้าต่าง สืบเชื้อสายมาจากสุนัขเอสกิโมซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีมากว่า 3000 ปีเลยทีเดียว

มีการเล่ากันว่าช่วงหนึ่งของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในไซบีเรียนี้ได้ถูกทางกองทัพของ Czarist จากสหภาพโซเวียต ขับไล่ชนเผ่าที่อยู่บริเวณนี้หมดไปแต่ด้วยกองกำลังในขณะนั้นไม่สามารถที่จะสู้ชนเผ่าพื้นเมืองในที่นี้ได้เนื่องบริเวณดังกว่านั้นมีความหนาวมาก เต็มไปด้วยหิมะ การเคลื่อนไหวด้วยการเดินนั้นลำบากมาก แต่ทางชนเผ่าได้ใช้ไซบีเรียนในการทำเป็นรถอาวุธชนิดหนึ่งเนื่องจากความเร็วของลากเลื่อนที่ใช้ต่อสู่ทำให้ได้รับชัยชนะ เนื่องจากความไวและความอดทนในการวิ่งที่ยอดเยี่ยม

ในปี 1909 ได้นำไปแข่งขันที่อลาสก้าโดย John Johnson เป็นทีมแรกที่ได้ส่งไซบีเรียนเข้าไปแข่งขันสุนัขลากเลื่อนครั้งนี้แล้วสามารถที่จะรับชนะได้ จึงทำให้เช้าไซบีเรียนมีชื่อเสียงที่โด่งดังมาก และในระยะต่อในปี 1925 มาได้เกิดโรคคอตีบระบาดใน อลาสก้าทำให้ขาดแคนในการขนส่งผู้ป่วย ดังนั้นสุนัขไซบีเรียนใช้ในการช่วยรักษาในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีและทำให้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นไปยังประเทศอเมริกา ได้มีการก่อตั้งสมาคมคนเลี้ยงสุนัขที่อเมริกาในปี 1938

ในการแข่งขันลากเลื่อนในระยะต่อได้มีชาวอังกฤษได้ส่งทีมเข้ามาแข่งและในตอนนั้นเองได้เห็นความสามารถของสุนัขไซบีเรียนจึงได้นำไปกลับไปยังประเทศอังกฤษและได้รับความนิยมในการเลี้ยง

ในปี 1979 นาย Mr D. George ได้นำเอาไซบีเรียนไปที่ประเทศออสเตรียจากประเทศอังกฤษจนสามารถที่จะขนายพันธุ์ และได้รับการยอมรับทางที่นั้นเป็นอย่างมาก

จนในปัจจุบันสุนัขไซบีเรียนนั้นได้มีการเพาะเลี้ยงในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งยอมรับในเรื่องความอดทนความสง่างามของสุนัขสายพันธุ์มาก เลี้ยงเป็นสุนัขสำหรับครอบครั้วและมีราคาที่สูงมาก เพราะว่าสามารถที่จะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนได้ดีถึงจะไม่ได้ใช้งานลาดเลื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ตาม

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *