สอนให้น้องหมา รู้จักกฏระเบียบของบ้าน - ไซบีเรียน

สอนให้น้องหมา รู้จักกฏระเบียบของบ้าน

ก่อนจะพาน้อง #ไซบีเรียนฮัสกี้ เข้าบ้าน อย่าลืมนะครับ คุณควรสอนให้น้องหมารู้จักกฏระเบียบต่างๆ ภายในบ้าน โดยก่อนอื่นควรเริ่มจากผู้เลี้ยงต้องสร้างกฏระเบียบให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติกับน้องหมาไปในทิศทางเดียวกันนะครับ

นั่นถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลต่อลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของน้องหมา หากทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบร่วมกันก็อาจทำให้น้องหมาเกิดการสับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้ หรือทำไม่ได้ ในที่สุดน้องหมาก็จะกลายเป็นหมาดื้อ ไม่เชื่อฟังคำสั่ง และกฏระเบียบที่ตั้งไว้ …

นอกจากการตั้งกฏระเบียบให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในบ้านปฏิบัติตามแล้ว ผู้เลี้ยงยังจะต้องรู้จักวางตัวให้เป็น “จ่าฝูง” และวางลำดับให้ฝูง (สมาชิกในครอบครัว) โดยให้น้องหมาอยู่ในระดับต่ำสุด

ซึ่งผู้เลี้ยงอาจจะใช้หลักจิตวิทยาง่ายๆ ให้น้องหมายอมสยบและเชื่อฟังคำสั่ง เช่น ให้น้องหมาเดินเข้าออกประตูหลังเราเสมอ หรือเวลาพาน้องหมาเดินในสายจูงเราต้องเดินนำหน้าเสมอ

โดยการทำแบบนี้จะเป็นการบอกให้น้องหมารับรู้ตำแหน่งว่า เราคือจ่าฝูง และอยู่เหนือกว่า ส่วนน้องหมาคือลูกฝูงนั่นเองครับ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *