ปรับนิสัยสุนัขเบื่ออาหารไม่ยอมทาน - ไซบีเรียน

ปรับนิสัยสุนัขเบื่ออาหารไม่ยอมทาน

ปรับนิสัยสุนัขเบื่ออาหารไม่ยอมทาน #กินไม่กินถ้าไม่กินก็เก็บน้องหมาหลายตัวมีพฤติกรรมชอบเลือกกิน กินยาก
เดินมาดมอาหารแล้วก็ทำเมิน

การกินอาหารของน้องหมามีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูของผู้เลี้ยง ฉะนั้นหลักการที่ที่ผู้เลี้ยงควรทำก็คือ “ควรใจแข็ง

หากน้องหมาทนได้ก็ให้ทนไป” ผู้เลี้ยงต้องไม่ใจอ่อนให้อาหารคนที่น้องหมาชอบ เช่น ไก่ย่าง ตับย่าง เด็ดขาด !! แต่ควรใช้วิธีฝึกให้น้องหมากินอย่างมีวินัยและเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องหมารูปแบบใหม่แทน

#ง่ายๆทำตามดังนี้ เมื่อถึงเวลาอาหาร (ควรให้เป็นเวลาที่แน่นอน) ให้ผู้เลี้ยงวางทิ้งไว้ 15-20 นาที

หากน้องหมาไม่กินก็ให้หยิบออกไปทันทีเพื่อให้น้องหมาเรียนรู้ ว่าต้องกินเป็นเวลานะ #หากเธอไม่ยอมกินฉันเก็บนะ

ในวันที่สองก็ให้เหมือนเดิม และทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เมื่อน้องหมาหิวก็จะยอมกินอาหารนั้นเอง โดยน้องหมาจะรู้ตัวว่า ถ้าไม่กินอาหารในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะไม่มีโอกาสได้ทานอาหารอีก และไม่มีหวังที่จะได้กินของโปรดที่รอคอยอย่างแน่นอน

#สิ่งสำคัญที่ผู้เลี้ยงไม่ควรทำก็คือ ไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้ทั้งวัน หรือเติมอาหารไว้เต็มชามตลอดเวลา เพราะจะส่งผลให้น้องหมามีพฤติกรรมการกินอาหารไม่เป็นเวลา ไม่มีระเบียบวินัย

อยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้และจะทำให้เคยตัว ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ หรือกินตลอดเวลาจนอาจเป็นโรคอ้วน ได้

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *