การให้อาหาร สุนัขท้อง - ไซบีเรียน

การให้อาหาร สุนัขท้อง

อาหารในระหว่างสุนัขตั้งท้อง สุนัขท้องต้องการอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารย่อยง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกสุนัขจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ความต้องการของตัวอ่อนสำหรับสารอาหารและพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อโตขึ้น

ในระยะแรกของการตั้งครรภ์(1-35หรือ40วัน) ตัวอ่อนจะตอบสนองต่อการขาดสารอาหารได้เร็วมาก ดังนั้นคุณภาพของอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อาหารโดยทั่วไปที่มีคุณภาพสูงยังคงเพียงพอสำหรบช่วงนี้

เมื่อเริ่มต้นระยะที่สองของการตั้งครรภ์(หลังวันที่35-40วัน)ตัวอ่อนจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วกระดูกจะเริ่มรับแร่ธาตุและอวัยวะจะเริ่มเติบโตเต็มที่ แม่สุนัขจะต้องการอาหารที่มีพลังงานมากขึ้นและมีแร่ธาตุและวิตามินที่เหมาะสม และจะต้องเริ่มได้รับอาหารสูตรลูกสุนัขที่คุณภาพดี

***สุนัขที่น้ำหนักเกินอาจเกิดปัญหาในระหว่างตั้งครรภ์และทำคลอดได้ ดังนั้นต้องมั่นใจว่าแม่สุนัขมีน้ำหนักที่เหมาะสมเมื่อเติบโตและในระหว่างตั้งครรภ์

อาหารสำหรับแม่หมาหลังคลอด (ระหว่างให้นม)

แม่สุนัขต้องการพลังงานปริมาณมาก และสารอาหารหลากหลาย เพื่อผลิตน้ำนมให้เพียงพอต่อลูก ลูกสุนัขกินนมเพียงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันหลังคลอด แต่ความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นในทุกๆอาทิตย์ ของชีวิตและจะสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่5-6

แม่สุนัขต้องได้รับอาหารที่ย่อยง่ายและมีพลังงานสูงปริมาณอาหารจะต้องเพิ่มขึ้นตามจำนวนและอายุของลูกสุนัข แม่สุนัขควรได้รับอาหารลูกสุนัขที่มีคุณภาพสูงและให้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณสัดส่วนควรเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม

***แม่สุนัขต้องการของเหลวปริมาณมากในการผลิตน้ำนมด้วยเช่นกัน จึงควรได้รับน้ำสะอาดเป็นปริมาณมากด้วย

cr.Photo https://www.today.com/pets/6-newborn-puppies-fetch-smiles-photo-shoot-mom-see-pics-t98756

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *